Dorpskerk liturgie 20 sep 10.00u

D.V. zondagmorgen 20 september staan we in de prediking stil bij Richteren 13:5, waar de geboorte van de richter Simson wordt aangekondigd. Voorganger is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: S t/m Z.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  138 : 3
PSALM  138 : 4
PSALM    31 : 15
PSALM  130 : 2 en 4
PSALM    64 : 10
PSALM    27 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 13 : 1 – 7
N.T.:  2 Corinthe 12 : 7 – 10
Tekst: Richteren 13 : 5

AANVANGSTEKST: Lukas 1 : 68
“Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en het verlossing gebracht.”