Dorpskerk liturgie 20 juni 10.00u

D.V. zondagmorgen 20 juni is er de bediening van de Heilige Doop. Tekst van de preek is Galaten 1:4; daar schrijft Paulus over Christus de volgende indrukwekkende woorden neer: “Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.”

Voorganger is onze eigen wijkpredikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    3 : 3
PSALM    3 : 4
PSALM    9 : 13
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM   71 : 14 en 15
PSALM   86 : 7 en 9
PSALM  124 : 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  I Koningen 3 : 23 – 28
N.T.:  Galaten 1 : 1 – 9
Tekst: Galaten 1 : 4

AANVANGSTEKST: Hooglied 1 : 4a
“Trek mij mee, ik zal achter U aan lopen.”