Dorpskerk liturgie 20 dec 14.30u

D.V. zondag 20 december zijn op de vierde advent in de middagdienst de schriftlezingen uit: ‘Jesaja 55 : 1 – 4 en Openbaring 22

Voorganger in deze eredienst is dominee J. Brouwer uit Veen.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

 • welkom en afkondigingen
 • voorzang : Psalm 122 : 1
 • stil gebed
 • votum en groet
 • zingen : Psalm 43 : 3
 • geloofsbelijdenis
 • zingen : Psalm 17 : 3
 • gebed
 • Schriftlezing : Jesaja 55 : 1 – 4; Openbaring 22 
 • zingen : Psalm 70 : 3
 • prediking
  • kerntekst : Opbaring 22 : 17 en 21
  • thema : Het komen van Jezus en naar Jezus
  • aandachtspunten :
   • De Heere Jezus Christus komt (Opb. 22 : 7, 12 – 13, 20a)
   • Komen wij? (Opb. 22 : 2d, 3c-5, 7b, 9d, 14, 17b-c, 20b-21)
 • zingen : Gezang 12 (Avondzang) : 4
 • dankzegging en voorbede
 • zingen : Gezang 3 (Lofzang van Zacharias) : 5
 • zegen