Dorpskerk liturgie 20 dec 10.00u

D.V. zondag 20 december is op de vierde advent in de morgendienst de tekst van de prediking uit: 1 Johannes 4: 14-15: “Wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.”

Voorganger in deze eredienst is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.
In deze eredienst gedenkt ds. Lam dat –op een dag na– het veertig jaar geleden is, dat zijn vader hem in het ambt bevestigde.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  135 : 1
PSALM  135 : 2
PSALM  111 : 5
GEZANG.. 2 : 1 en 2 (LOFZANG VAN MARIA)
PSALM 132 : 12
PSALM.. 89 : 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 40 : 6 – 10
N.T.:  1 Johannes 4 : 7 – 16
Tekst: 1 Johannes 4 : 14 – 15

AANVANGSTEKST: Johannes 20 : 21b
“Zoals de Vader Mij zendt, zend Ik ook u.”