Dorpskerk Liturgie 1e Pinksterdag 09.45u

D.V. Eerste Pinksterdag hebben we als gemeente in de morgendienst een belijdenisdienst.
Het is een zegen dat drie gemeenteleden zich geroepen weet om in ons midden het ja-woord te geven aan God en Zijn gemeente.
Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal Pinksterliederen. [Klik hier!]
Voorganger is onze pastorale werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4
Zingen van een drietal Pinksterliederen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:  Psalm 118: 12, 14
Lezen: De Wet des Heeren
Zingen: Psalm  143: 10
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing:  Handelingen 2: 1-21
Tekstlezing:  Handelingen 2: 17
Dienst der offeranden
Zingen: Psalm 145: 1, 3
Verkondiging:  Thema: De Heilige Geest geeft Beloftetaal!
Zingen:  Psalm 86: 6
Lezing: Formulier voor de openbare belijdenis van het geloof
Beantwoording van de belijdenisvragen
Opneming onder de belijdende leden / toelating tot het Heilig Avondmaal
Zingen door de nieuwe lidmaten: Psalm 17: 3
Toezingen door de gemeente: Psalm 17: 4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen: Psalm 68 : 10
Zegen

Zingen terwijl de nieuwe belijdende leden de kerk verlaten:
God zij met u elke dag en nacht


1. God zij met u elke dag en nacht.
    Hij, de Schepper van uw leven,
    wil u ook zijn zegen geven.
    God zij met u elke dag en nacht.

2. God zij met u elke dag en nacht.
    Hij, de Herder van zijn schapen,
    houdt de wacht. Hij zal niet slapen.
    God zij met u elke dag en nacht.

3. God zij met u elke dag en nacht.
    Hij, de Toevlucht in gevaren,
    wil u overal bewaren.
    God zij met u elke dag en nacht.

4. God zij met u elke dag en nacht.
    Hij, de Hoorder der gebeden,
    doet u delen in zijn vrede.
    God zij met u elke dag en nacht

De volledige liturgie voor de belijdenisdienst op 1e Pinksterdag 2024 { Klik hier!]