Dorpskerk liturgie 1e Paasdag 9.45u

D.V. Eerste Paasdag lezen we in de morgendienst het Paasevangelie uit Markus.
Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal Paasliederen. (klik hier voor tekst)
Na de zegen zingen we staande het lied: U zij de Glorie.
In deze eredienst gaat voor ons pastoraal werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 21: 13 (voorzang)
Votum en Groet
Psalm 21: 1, 4 en 5
Wet des HEEREN
Psalm 119: 88
Gebed
Schriftlezing: Markus 16: 1-8
Dienst der offeranden
Psalm 16: 5 en 6
Prediking
Psalm 30: 8
Gebed
Psalm 56: 5 en 6
Zegen