Dorpskerk liturgie 1e Kerstdag 18.00u

D.V. 1e Kerstdag is in de avonddienst de tekst van de prediking uit: Filippenzen 2 : 6-7 waarin Paulus ons voor houdt wat Kerst is: “Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden”

Voorganger in deze eredienst is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM .105 : 1
PSALM. 105 : 2
GEZANG 12 : 7 (AVONDZANG)
PSALM..  89 : 16
PSALM   8 : 5
GEZANG . 3 : 1 (LOFZANG VAN ZACHARIAS)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 52 : 13 – 53 : 2
N.T.:  Filippenzen 2 : 1 – 11
Tekst: Filippenzen 2 : 6 – 7

AANVANGSTEKST: 2 Corinthe 8 : 9
“U kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.”