Dorpskerk liturgie 1e Kerstdag 10.00u

D.V. 1e Kerstdag is in de morgendienst de tekst van de prediking uit: Lukas 2 vers 9 en 10a: over de heerlijkheid van de Heere, die de herders omscheen, die toen zeer bevreesd werden, waarop de engel zei: “Vrees niet.”

Voorganger in deze eredienst is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  98 : 1
PSALM  98 : 2
GEZANG 4 : 2 (LOFZANG VAN SIMEON)
PSALM  56 : 2
GEZANG 3 : 4 (LOFZANG VAN ZACHARIAS)
PSALM  97 : 7
ERE ZIJ GOD

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 9 : 1 – 5
N.T.:  Lukas 2 : 1 – 16
Tekst: Lukas 2 : 9 – 10a

AANVANGSTEKST: Jesaja 60 : 1
“Sta op, word verlicht, want uw Licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.”