Dorpskerk, liturgie 19 sept 18.00u

D.V. zondagavond 19 september is het weer de beurt aan een Zondag uit de Heidelbergse Catechismus. Nu Zondag 38, daarbij komt het vierde gebod aan de orde: over de sabbat!

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  122 : 1
PSALM  122 : 2 en 3
PSALM   36 : 2
PSALM   92 : 1 en 2
PSALM   43 : 4
PSALM   84 : 1 en 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 16 : 22 – 30
N.T.:  Hebreeën 4 : 3 – 9
Tekst: Heid.Cat. Zondag 38

AANVANGSTEKST: Psalm 118 : 24
“Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft; laten wij ons verheugen en verblijd zijn.”