Dorpskerk liturgie 19 mrt 18u

D.V. de vijfde lijdenszondag komt in de avonddienst, de tekst voor de prediking uit het Evangeliewoord van Markus.
Voorganger in de eredienst is dominee A.J. Kunz uit Katwijk aan Zee.

ORDE VAN DIENST:

Introïtus: Psalm 103 : 5

1.            Votum en groet

2.            Zingen: Psalm 122 : 1 en 2

3.            Geloofsbelijdenis

4.            Zingen: Psalm 130 : 4

5.            Gebed om de opening van het Woord

6.            Schriftlezing I: Jesaja 52 : 13- 53 : 7

7.            Schriftlezing II: Markus 15 : 1-5

8.            Collecte

9.            Zingen: Psalm 38 : 13, 14 en 15

10.         Tekstlezing: Markus 15 : 5

11.         Verkondiging: Zwijgen is goud!

12.         Zingen: Psalm 22 : 12

13.         Collecte

14.         Dankgebed en voorbeden

15.         Zingen: Psalm 72 : 8 en 11

16.         Zegen