Dorpskerk liturgie 19 juni 10.00u

D.V. zondag 19 juni ontvangen wij uit Gods hand opnieuw een Avondmaalszondag. Bij de viering van het Heilig Avondmaal in de tekst uit Handelingen 7 : 34. “Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    3 : 2
PSALM    3 : 3 en 4
PSALM   28 : 5
PSALM  130 : 1, 2 en 4
PSALM   34 : 2
PSALM   34 : 4 en 11
PSALM  116 : 1 etc.
LOFZANG VAN SIMEON : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 3 : 6 – 10
N.T.:  Handelingen 7 : 30 – 34
Tekst: Handelingen 7 : 34m

AANVANGSTEKST: Psalm 40 : 18
“Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder.”