Dorpskerk liturgie 19 feb 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de verkondiging eveneens uit het evangelie van Markus.
In deze eredienst is tevens de dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 66: 8
Votum en groet
Psalm 139: 1, 6
Geloofsbelijdenis
Psalm 52: 7
Gebed
Schriftlezing: Markus 6: 45-56
Collecten
Psalm 142: 1, 2, 5
Prediking
Psalm 138: 4
Gebed
Psalm 118: 1, 3
Zegen