Dorpskerk liturgie 19 dec 10.00u

De 19de december is de vierde adventszondag; tekst voor de morgendienst is Johannes 1: 12: “Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.”

In deze eredienst gaat voor de eigen wijk-predikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 3
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 4 en 5
PSALM   34 : 11
PSALM  103 : 7 en 9
PSALM  102 : 16
PSALM   89 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Hosea 1 : 8 – 12
N.T.:  Johannes 1 : 1 – 13
Tekst: Johannes 1 : 12

AANVANGSTEKST: 1 Johannes 3 : 1a
“Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. En wij zijn het ook.”