Dorpskerk liturgie 18 sept 18u

D.V. zondagavond 18 september komt het één-na-laatste hoofdstuk uit onze Heidelberger aan de orde.
Het betreft Zondag 51, over “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   32 : 1 en 3
PSALM   32 : 4, 5 en 6
PSALM  103 : 2
PSALM  130 : 1, 2 en 4
GEBED DES HEEREN : 6 en 10
PSALM   79 : 4 en 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 51 : 1 – 9
N.T.:  Mattheüs 18 : 23 – 35
Tekst: Heid.Cat. Zondag 51, vr./antw. 126

AANVANGSTEKST: 1 Johannes 1 : 7b
“Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.”