Dorpskerk liturgie 18 juli 10.00u

D.V. zondagmorgen 18 juli lezen we verder in de Galatenbrief; tekst is 2: 19-20: “Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   84 : 1
PSALM   84 : 2 en 6
PSALM   26 : 3
PSALM  103 : 8 en 9
PSALM   69 : 13
PSALM   56 : 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Deuteronomium 30 : 16 – 20a
N.T.:  Galaten 2 : 15 – 21
Tekst: Galaten 2 : 19 – 20 [“Niet meer ik, maar Christus leeft in mij.”]

AANVANGSTEKST: Romeinen 6 : 8
“Nu wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.”