Dorpskerk liturgie 18 febr 18u

D.V. zondagavond 18 februari is de tekst voor de prediking uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën.
Oud gemeentelid en ouderling, ds. A. van Zetten uit Bennekom hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 27: 3 en 7 [voorzang]
Psalm 40: 4
Psalm 65 : 2
Hebreeën 5: 1-10 (tekst vers 8)
Thema: ‘De voor ons voorbeeldige en voordelige gehoorzaamheid van onze Hogepriester’
Psalm 66: 4 en 10
Psalm 22: 15 en 16
Psalm 118 : 10 en 14