Dorpskerk liturgie 17 sept 18u

D.V. zondag 17 september is in de avonddienst de schriftlezing uit het Bijbelboek Genesis en uit de Psalmen.
Dominee B. Jongeneel uit Lunteren hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 19: 7
Stilgebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 145: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 146: 4 en 8
Gebed
Schriftlezingen: Genesis 1: 23-32 en Psalm 139
Collecte
Zingen: Psalm 139: 7 en 8
Preek
Zingen: Psalm 100: 2 en 4
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 103: 11
Zegen