Dorpskerk liturgie 17 juli 10.00u

In de morgendienst is de tekst uit 2 Koningen 18: 6. “Hizkia hield zich vast aan de HEERE; hij week er niet van af Hem na te volgen, en hij nam Zijn geboden in acht, die de HEERE Mozes geboden had.”
Voorganger is onze wijk-predikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   92 : 1 en 2
PSALM   92 : 3 en 4
PSALM  119 : 16
PSALM   85 : 1 en 2
PSALM   63 : 5 en 6
PSALM   74 : 18 en 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  2 Koningen 18 : 1 – 8
N.T.:  Romeinen 8 : 35 – 39
Tekst: 2 Koningen 18 : 6a

AANVANGSTEKST: 1 Corinthe 6 : 17
“Wie de Heere aanhangt, is één geest met Hem.”