Dorpskerk liturgie 17 jan 10.00u

D.V. zondag 17 januari is in de morgendienst de (her)bevestiging en afscheid van ambtsdrager(s).
Centraal staat dan Jezus’ opdracht aan de discipelen: “Geeft u hun te eten” (Lukas 9:13).

Voorganger in deze eredienst is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  147 : 6
PSALM  147 : 7
PSALM  101 : 6
PSALM  104 : 14
PSALM.   78 : 12
PSALM  100 : 2
PSALM  100 : 3
PSALM  108 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  2 Koningen 4 : 42 – 44
N.T.:  Lukas 9 : 10 – 17
Tekst: Lukas 9 : 13a

AANVANGSTEKST:. Johannes 6 : 35m
“Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal nooit meer honger hebben.”