Dorpskerk liturgie 16 okt 18u

D.V. zondagavond 16 oktober is in de eredienst de verkondiging uit Romeinen 3.
Voorganger is onze oud wijkpredikant ds. L.W. den Boer uit Goedereede.

ORDE VAN DIENST:

 • Zingen: Psalm 92: 1 en 8
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 90: 1 en 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 119: 69
 • Gebed
 • Schriftlezing: Deuteronomium 31: 30 – 32: 22 / Romeinen 3: 1-8
 • Zingen: Psalm 51: 1 en 2
 • Prediking n.a.v. Romeinen 3: 5m ‘Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt?’
 • Zingen: Psalm 130: 2 en 4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 75: 1 en 4
 • Zegen