Dorpskerk liturgie 16 april 18u

D.V. zondag 16 april is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit: Psalm 42 en 43
Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 84: 1 en 6 (voorzang)

Votum en groet

Onze hulp is in de Naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht ja tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van Zijn handen. Amen

Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen

Zingen: Psalm 42: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 42: 3

Gebed

Schriftlezing: Psalm 42 en 43

Collecte

Zingen: Psalm 42: 4 en 5

Preek

Zingen: Psalm 43: 3 en 4

Dankgebed 

Zingen: Psalm 43: 5

Zegen: Ontvang dan nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede

De HEERE zegene u, en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Amen