Dorpskerk liturgie 15 mei 18.00u

D.V. zondagvond 15 mei is in de eredienst de prediking uit: Jesaja 26 : 1 – 21.

Voorganger in de eredienst is dominee M. van de Ruitenbeek uit Wilnis.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 100: 2 en 4

Stil gebed

Votum en groet 

Zingen: Psalm 89: 1 en 7

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 116: 4

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 26: 1 – 21

Tekst: Jesaja 26: 19 

Zingen: Psalm 92: 3 en 5

Preek: De belofte van verlost leven

Zingen: Psalm 118: 10 en 12

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 111: 4 en 5

Zegen