Dorpskerk liturgie 15 jan 10u

D.V. zondagmorgen komt de tekst voor de prediking uit Jesaja 62.
In deze dienst worden vijf broeders in het ambt (her)bevestigd en nemen twee broeders afscheid.
Voorganger is deze morgen dominee W.C. Meeuse uit Sliedrecht.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 25 : 2

Votum en groet

Psalm 33 : 1

Wet des Heeren 

Psalm  119 : 7

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 62  

Psalm 75 : 1, 2 en 6

Prediking, tekst:  Jesaja 62 : 6

Lofzang van Simeon : 1 en 2

Formulier bevestiging ambtsdragers

            – bevestiging

            – zingen Morgenzang: 3 en 4

            – vermaning

            – toespraak

Dankgebed en voorbede

Psalm 56 : 5

Zegen