Dorpskerk liturgie 14 feb 10.00u

D.V. zondag 14 februari, de eerste lijdenszondag, is er voorbereiding Heilig Avondmaal. Daar willen we zowel in de morgen- als in de middagdienst bij stilstaan aan de hand van Lukas 22:15, waar Jezus zegt: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”.

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  136 : 1
PSALM  136 : 11
PSALM  136 : 12
PSALM.   22 : 13
PSALM  145 : 5
PSALM.   84 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Deuteronomium 16 : 1 – 6
N.T.:  Lukas 22 : 7 – 16
Tekst: Lukas 22 : 15

AANVANGSTEKST: 1 Corinthe 5 : 7b – 8a
“Want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren.”