Dorpskerk liturgie 14 aug 10u

D.V. zondagmorgen 14 augustus, luisteren we naar het danklied van Hizkia na zijn genezing: “U hebt mijn ziel lieflijk omhelsd en al mijn zonden achter Uw rug geworpen” (Jesaja 38 : 17).

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  138 : 1 en 2
PSALM  138 : 3 en 4
PSALM   32 : 1
PSALM   34 : 2, 3 en 9
PSALM  103 : 2 en 6
PSALM   73 : 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 38 : 9 – 20
N.T.:  1 Johannes 1 : 5 – 9
Tekst: Jesaja 38 : 17b,d

AANVANGSTEKST: Micha 7 : 19
“De HEERE, onze God, zal Zich over ons ontfermen en al onze zonden werpen in de diepten van de zee.”