Dorpskerk liturgie 14 apr 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit het Bijbelboek Kolossenzen, hoofdstuk 3 de verzen 1-4.
In deze eredienst hoopt voor te gaan ds. P. Veerman uit Ede.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 71: 10 en 11
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 110: 1
Gebed
Schriftlezing: Kolossenzen 2: 20 – 3: 17
Tekst Kolossenzen 3: 1-4
Collecten
Zingen: Psalm 27: 3, 5, 7
Preek
Zingen:  Psalm 73: 12
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren 3, 7, 10
Zegen