Dorpskerk liturgie 13 sep 18.00u

D.V. zondagavond 13 september is Zondag 23 uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde.
Voorganger is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: K t/m R.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   71 : 10
PSALM   71 : 11 en 14
PSALM 101 : 1
PSALM   85 : 1 en 4
PSALM   32 : 1
PSALM   89 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Habakuk 3 : 1 – 2, 17 – 19
N.T.:  Romeinen 3 : 21 – 28
Tekst: Heid. Cat. Zondag 23, vr./a. 59, 60 en 61

AANVANGSTEKST: Handelingen 16 : 31m
“Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.”