Dorpskerk liturgie 12 sep 14.30u

D.V. Zondag 12 september zal in het teken staan van het Heilig Avondmaal.
In de verkondiging gaat het over Galaten 4:6: “Omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!”

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   43 : 3
PSALM   43 : 4 en 5
PSALM   40 : 2
PSALM  103 : 2 en 7
GEBED DES HEEREN : 10
PSALM  116 : 1
PSALM  116 : 7
LOFZANG VAN SIMEON : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Ezechiël 36 : 26 – 28
N.T.:  Galaten 4 : 1 – 7
Tekst: Galaten 4 : 6

AANVANGSTEKST: Romeinen 8 : 15b
“U hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”