Dorpskerk liturgie 12 juni 18.00u

D.V. zondagavond is in de eredienst de prediking uit: Markus 3: 20-35.

Voorganger in de eredienst is dominee B. Jongeneel uit Lunteren

ORDE VAN DIENST:

zingen: Psalm 67: 1 

stilgebed                                          

votum en groet                                

zingen: Psalm 31: 3           

Geloofsbelijdenis 

zingen: Psalm 107: 21 en 22 

gebed, opening van de Schriften 

schriftlezing: Markus 3: 20-35 

zingen: Psalm 142: 3, 6 en 7         

preek                                                                    

zingen: Psalm 33: 10 en 11 

dankgebed en voorbede 

zingen: Psalm 62: 4                                                        

zegen