Dorpskerk liturgie 12 juli 18.00u

D.V. zondag 12 juli hopen we in de avonddienst te luisteren naar Zondag 21 van onze catechismus. In deze Zondag gaat het over de gemeenschap der heiligen en de vergeving der zonden.
Voorganger in deze eredienst is de wijkpredikant ds. H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam valt binnen de letters A t/m M.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    65 : 1
PSALM    65 : 2
PSALM  111 : 1
PSALM  133 : 1 en 3
PSALM  103 : 2
PSALM    32 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 32 : 1 – 5
N.T.:  1 Corinthe 12 : 4 – 11
Tekst: Heid.Cat. Zondag 21, vr.&a. 55 – 56

AANVANGSTEKST: Jesaja 43 : 25
“Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik denk aan uw zonden niet.”