Dorpskerk liturgie 12 juli 10.00u

D.V. zondag 12 juli luisteren we in de morgendienst naar: Handelingen 4.
Voorganger in deze eredienst is dominee G. van Wijk uit Hedel.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam valt binnen de letters N t/m Z.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 22: 2   -voorzang-

Psalm 29: 1

Psalm 119: 23

Psalm 2: 1 en 6

Psalm 68: 16

Psalm 118: 8

Schriftlezingen: Handelingen 4: 23-31 / Psalm 2: 1-12

Tekst voor de prediking: Handelingen 4:31