Dorpskerk liturgie 11 juni 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de verkondiging eveneens uit Psalm 133.
In deze eredienst is de dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 36: 2
Votum en groet
Psalm 42: 1, 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 52: 7
Gebed
Schriftlezing: Psalm 133 en 1 Johannes 5: 1-13
Dienst der offeranden
Psalm 116: 1, 7, 10
Prediking
Psalm 133: 3
Gebed
Psalm 73: 12, 13
Zegen