Dorpskerk liturgie 11 dec 18u

D.V. 3e Adventszondag is in de avonddienst de verkondiging uit: Lukas 1: 10 en 13.
Voorganger in deze eredienst is ds. J. Belder uit Harskamp.

ORDE VAN DIENST:

Introïtus: Psalm 113: 3 en 4
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 142: 2
Schriftlezing Lukas 1: 5 – 25
Gebed
Zingen: Gezang C (Lofzang van Zacharias): 1, 4 en 5

Preektekst:
– Lukas 1: 10.  En heel de menigte van het volk was
buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer.

Lukas 1: 13. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord.
Een verhoord gebed:
1. Welk gebed?
2. Uw gebed
3. Eerst zien, dan geloven

Zingen: Psalm 6: 9
Dankgebed
Slotzang: Psalm 95: 1 en 4