Dorpskerk liturgie 11 apr 10.00u

D.V. zondag 11 april horen we in de morgendienst het vervolg op het paasevangelie uit Lukas 24:41a: “En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden …”

Voorganger in deze eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   65 : 1
PSALM   65 : 3
PSALM  100 : 1
PSALM   71 : 12 en 16
PSALM  118 : 12
PSALM   68 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 35 : 8 – 10
N.T.:  Lukas 24 : 32 – 43
Tekst: Lukas 24 : 41a

AANVANGSTEKST: 2 Corinthe 1 : 24b
“Wij zijn medewerkers aan uw blijdschap; want u staat vast door het geloof.”