Dorpskerk liturgie 10 sept 10u

D.V. zondag is in de morgendienst de verkondiging uit: Psalm 143.
In deze eredienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal gehouden.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 63: 1, 2
Votum en groet
Zingen: Psalm 42: 1, 5
Wet des HEEREN
Zingen: Psalm 38: 21
Gebed
Schriftlezing: Psalm 143
Zingen: Psalm 143: 1, 2, 5
Verkondiging;
Zingen: Psalm 143: 6
Lezen Avondmaalsformulier
Zingen bij het toebereiden van de tafel: Psalm 22: 13, 16
Bediening Heilig Avondmaal
Lezen aan tafel: Romeinen 5 en zingen uit Psalm 77
Dankzegging Avondmaal
Gebed
Psalm 68: 10
Zegen