Dorpskerk liturgie 10 mrt 10u

D.V. zondagmorgen 10 maart is de tekst voor de prediking uit het Evangelie naar de beschrijving van Matthéüs.
In de eredienst hoopt voor te gaan dominee W.F. Jochemsen uit Goudriaan.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 143: 10 (Voorzang)

Psalm 100: 1, 2

Wet

Psalm 119: 83

Bidden – om Gods leiding door Zijn Woord en Geest

Schriftlezing – Matthéüs 20: 17- 28

Psalm 49: 2, 3 

Preek – over Matthéüs 20: 17 – 28, met vers 28b als tekst (over dienen) 

Psalm 51: 5, 6 

Bidden – dankgebed en voorbede 

Psalm 108: 1, 2

Zegen