Dorpskerk liturgie 10 juli 18.00u

D.V. zondagavond komt weer een hoofdstuk uit onze Heidelberger aan de orde.
Of beter: twee hoofdstukken!
Het betreft Zondag (47) over “Uw Naam worde geheiligd” en die (48) over “Uw koninkrijk kome”.
Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   93 : 1 en 2
PSALM   93 : 3 en 4
PSALM   75 : 1
PSALM  104 : 1, 16 en 17
GEBED DES HEEREN : 2 en 3
PSALM  150 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 8 : 1 – 10
N.T.:  Openbaring 12 : 7 – 12
Tekst: Heid.Cat. Zondag 47 – 48

AANVANGSTEKST: Zacharia 9 : 9a
“Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen.”