Dorpskerk liturgie 10 dec 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de verkondiging uit het Evangelie van Johannes.
In deze eredienst is de nabetrachting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 63: 2, 3
Votum en groet
Psalm 119: 86, 88
Geloofsbelijdenis
Psalm 52: 7
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1: 14-18 en Efeze 2: 1-10
Psalm 85: 3, 4
Prediking
Psalm 32: 6
Gebed
Psalm 89: 7, 8
Zegen