Dorpskerk liturgie 10 dec 10u

D.V. zondag is in de morgendienst de verkondiging uit het Evangelie van Johannes.
In deze eredienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal gehouden.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 70: 1, 3
Votum en groet
Lofzang van Zacharias: 2, 4
Wet des HEEREN
Psalm 119: 65
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1: 1-13
Dienst der offeranden
Psalm 95: 4, 5
Prediking
Psalm 103 : 3
Lezen tweede deel Avondmaalsformulier
Zingen bij gereedmaken Tafel, Psalm 22: 13, 16
Zingen aan de Tafel uit: Psalm 25
Gebed
Psalm 68: 10
Zegen