Dorpskerk liturgie 1 mei 18.00u

D.V. zondagavond is in de eredienst de prediking uit: Johannes 20 : 27.
Voorganger in de eredienst is dominee S.A. Doolaard uit Serooskerke.

ORDE VAN DIENST:

Afkondigingen 

Psalm 24: 5 (Voorzang)

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: Hebreeën 4: 12
Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Psalm 38: 2 en 18

Geloofsbelijdenis 

Psalm 21: 1 en 2

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Johannes 14: 1 t/m 6 en Johannes 20: 24-31

Psalm 51: 5 en 6

Preek: Johannes 20: 27
Thema: ‘Raak de wonden aan’

Psalm 21: 4 en 13

Dankgebed en voorbede 

Gezang 12: 1, 5, 6 en 7 (Avondzang)

Collecten in de hal van de kerk

Heenzending en zegen