Dorpskerk liturgie 1 jan 10u

Op nieuwjaarsmorgen komt de tekst voor de prediking uit: Genesis 32.
In deze eredienst gaat voor de pastoraal werker ds. M.A. van den Berg.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 91: 1, 5
Votum en groet
Psalm 20: 1, 4, 5
Wet des HEEREN
Psalm 147: 10
Gebed
Schriftlezing: Genesis 32: 24-32 en Hoséa 12: 1-7
Psalm 116: 1, 3, 5
Prediking
Psalm 97: 7
Gebed
Psalm 89: 7, 8
Zegen