Dorpskerk 1e Paasdag 18.00u

D.V. 4 april, 1e Paasdag, is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit: Johannes 20: 17

Voorganger in deze eredienst is ds. P.M. van ’t Hof uit Huizen.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 118: 11

Votum en Groet

Zingen: Psalm 118: 12

Geloofsbelijdenis

Psalm 48: 6

Gebed

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18

Zingen Psalm 43: 3 en 5

Verkondiging: Kerntekst Johannes 20: 17   
Thema: Houd Mij niet vast!

Zingen: Psalm 30: 8

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 72: 11

Zegen