Biesboschkerk liturgie 1 okt 10u

D.V. zondag 1 oktober is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit Nehemia 2 vers 10b.
In deze eredienst wordt aandacht besteed aan Israël i.v.m. de Israëlzondag.
Dominee C. Boele uit Polsbroek en Vlist hoopt in deze dienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Psalm  62: 1   (voorzang)
Psalm  147: 1 en 10
Psalm  19: 6
Psalm  122: 1 en 2
Psalm  122: 3
Psalm  115: 5 en 6
Bijbelgedeelten: Nehemia 2: 1-10 / Psalm 122 / Romeinen 10: 1-3 en 11: 1-2a
Tekst: Nehemia 2: 10b
Thema: Het goede zoeken voor het volk van God