Biesboschkerk liturgie biddag 9 mrt 19.30u

D.V. woensdag 9 maart is het biddag; we luisteren naar Romeinen 8 : 32, woorden uit Paulus’ zegelied: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Voorganger in deze eredienst is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM   34 : 1 en 2
PSALM   34 : 4 en 5
PSALM  135 : 3
PSALM   25 : 6 en 8
PSALM   23 : 1 en 3
PSALM   67 : 3

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 127 : 1 – 5
N.T.:  Romeinen 8 : 31 – 39
Tekst: Romeinen 8 : 32

AANVANGSTEKST: Psalm 55 : 23a
“Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden.”