Biesboschkerk liturgie 9 jan 10.00u

D.V. zondagmorgen 9 januari zullen de broeders Van Eekelen, De Jong, Visser en De Vree worden (her)bevestigd in het ambt; daarin zien we de zorg van God voor onze gemeente.
De broeders Molenaar, Paans en Van Rosmalen nemen als ambtsdrager afscheid van ons; we danken hen voor wat ze met liefde en overgave deden.

Tekst van de preek is Johannes 2 : 5: “Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.”

In deze eredienst gaat voor de eigen wijk-predikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  135 : 1 (voorzang)
PSALM  135 : 2 en 11
PSALM  100 : 1
PSALM  119 : 18 en 83
PSALM   90 : 9
PSALM  134 : 1 (door de kerkenraad)
PSALM  134 : 2 en 3 (door de gemeente)
PSALM  108 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 40 : 18 – 27
N.T.:  Johannes 2 : 1 – 11
Tekst: Johannes 2 : 5

AANVANGSTEKST: 1 Thessalonicenzen 5 : 24
“Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.”