Biesboschkerk liturgie 8 jan 10u

D.V. zondagmorgen komt de tekst voor de prediking uit het evangelie van Lukas.
In deze eredienst gaat voor onze oud-predikant ds. P.J. Droogers.

ORDE VAN DIENST:

Morgenzang : 1, 6, 7 (voorzang)

Votum en groet

Ps  80 : 1, 9, 11  

Wetslezing

Ps. 139 : 14

Gebed

Schriftlezing:  Jesaja 5 : 1 t/m 7 en Lukas 13 : 1 t/m 9

Collecte

Ps. 86 : 6, 8

Verkondiging over Lukas 13 : 8 midden  “…laat hem ook nog dit  jaar…”  

Ps. 95 : 2, 4

Dankgebed en Voorbeden

Ps. 103 : 2, 6

Zegen