Biesboschkerk liturgie 8 aug 10.00u

D.V. zondagmorgen 8 augustus is de voorganger in de eredienst, onze oud-predikant, dominee P.J. Droogers.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 27 : 3 (voorzang)
Stil gebed 
Votum en groet
Psalm 77 : 5 en 7
Wetslezing
Gezang 1 : 9 (De Tien Geboden des Heeren)
Gebed
Schriftlezingen: Jesaja 55 : 1 t/m 7   en   2 Korinthe 1 : 13 t/m 20
(Digitale) collecte
Psalm 81 : 12 
Verkondiging over 2 Korinthe 1 : 20  “Beloften”
Psalm 93 : 4    
Voorbeden
Palm 68 : 10
Zegen