Biesboschkerk liturgie 7 nov 18.00u

D.V. zondagavond 7 november behandelen we uit de catechismus Zondag 40; daarin wordt ons geleerd wat God ons gebiedt en verbiedt met het gebod “U zult niet doodslaan”.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  139 : 7
PSALM  139 : 8 en 9
PSALM  100 : 2
PSALM   59 : 3 en 4
PSALM   31 : 12
PSALM   56 : 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 4 : 1 – 12
N.T.:  Romeinen 13 : 1 – 10
Tekst: Heid.Cat. Zondag 40

AANVANGSTEKST: Johannes 15 : 12
“Dit is mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.”