Biesboschkerk liturgie 7 jan 10u

D.V. zondag 7 januari is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit het Evangelie van Markus.
Dominee B. Jongeneel uit Lunteren hoopt in deze eredienst ‘op Beroep’ voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

zingen:  Psalm 143: 1 en 5
stilgebed
votum en groet
zingen:  Psalm 66: 1
wetslezing
zingen:  Psalm 25: 4 en 6
schriftlezing:  Markus 1: 1-13
collecte
zingen:  Psalm 62: 1 en 8
preek,  tekst  Markus 1: 7a
zingen:  Psalm 18: voorzang en 10
dankgebed en voorbede
zingen:  Psalm 32: 4 en 6
zegen