Biesboschkerk liturgie 7 aug 10u

D.V. zondagmorgen horen we van Hizkia’s ziekte (2 Koningen 20).
“In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de Heere: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   30 : 1 en 2
PSALM   30 : 3, 4 en 8
PSALM   65 : 2
PSALM   39 : 2 en 3
PSALM   90 : 7 en 9
PSALM  118 : 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  2 Koningen 20 : 1 – 7
N.T.:  2 Corinthe 5 : 1 – 7
Tekst: 2 Koningen 20 : 1b

AANVANGSTEKST: Openbaring 1 : 17 – 18
“Vrees niet, Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En Ik heb de sleutels van dood en dodenrijk.”